DRETS DE L’INFANT
UNICEF

El canvi climàtic afectarà milions de nins a Espanya

Els infants se’n veuran afectats de manera desproporcionada, especialment en les zones on la pobresa és més aguda

Les altes temperatures, les onades de calor i fred i la qualitat de l’aigua i l’aire tindran un impacte major en els infants perquè són els més vulnerables als seus efectes.

Espanya és un dels països europeus més afectats pel canvi climàtic. Els seus efectes tenen el poder de transformar l’economia i la fisonomia del país i de sotmetre la població a onades de calor i fred, temperatures màximes, falta d’aigua i major contaminació de l’aire, segons l’informe ‘El impacto del cambio climático en la infancia en España’, que ha llançat Unicef Comitè Espanyol en col·laboració amb la Fundació Ecologia i Desenvolupament (ECODES).

Els infants se’n veuran afectats de manera desproporcionada, especialment en les zones on la pobresa és més aguda. S’estima que en la pròxima dècada el canvi climàtic afectarà uns 175 milions d’infants a l’any. La reducció de la producció agrícola, que es calcula que serà d’entre un 10 i un 25% a tot el món en les pròximes dècades, deixarà per al 2030 gairebé 95.000 morts addicionals d’infants menors de 5 anys cada any a causa de la desnutrició.

A Espanya, com a conseqüència del ritme de creixement de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, podríem arribar a patir increments de temperatura de de 5ºC l’any 2050. Els infants són especialment vulnerables a l’increment de les temperatures. Com més petit sigui l’infant, més vulnerable. Els nadons prematurs poden patir seqüeles en el desenvolupament neurològic, problemes en la funció respiratòria i el creixement. Les temperatures extremes són també responsables de les hospitalitzacions d’infants menors de 14 anys per causes gastrointestinals.

A més, amb l’augment de les temperatures, els infants patiran un increment de les al·lèrgies i les malalties respiratòries, cosa que obligarà els serveis mèdics i les famílies a adaptar-s’hi i a prendre mesures addicionals, i aquests efectes són agreujats per la presència d’altres elements perjudicials per a la salut respiratòria de la infància, com la contaminació urbana.

“Avui dia, tenim una conjuntura d’oportunitats. Espanya ha d’abordar el compliment de l’Acord de París i promoure una nova Llei de canvi climàtic i transició energètica”, ha assenyalat Maite Pacheco, directora de Sensibilització i Polítiques d’Infància. En aquest sentit, l’informe proposa una sèrie de recomanacions per reduir els riscos del canvi climàtic a Espanya.