El costat positiu

e

El sociòleg i escriptor Salvador Cardús (www.salvadorcardus.cat) mira de trobar el costat positiu a la crisi. Quan se li demana si l'actual generació de joves i de nens serà la primera que viurà en pitjors condicions que els seus pares, a causa de la crisi econòmica, respon amb positivisme. "El fet que els nostres fills no puguin gaudir tant econòmicament i agafar un avió per anar a veure un partit de futbol o canviar de cotxe cada pocs anys, com s'ha fet en moments de tant d'excés, els permetrà viure amb més austeritat i ser més exigents i curosos amb el diner públic", apunta. Cardús, exdegà de la Facultat de Ciències Polítiques de la UAB, està convençut que "la qualitat de vida és en una altra banda dels diners i està lluny del consumisme". Tot i reconèixer que la crisi dificulta l'accés als estudis universitaris a les classes amb menys recursos, Cardús es mostra convençut que és un revulsiu per a l'emprenedoria del jovent. "Com que hi ha menys recursos públics, hi haurà gent més emprenedora amb iniciatives de treball, que generi autoocupació", diu. "Les noves generacions viuran en un món més just que el meu. Recuperaran els valors de compartir, ser més crítics amb la malversació i la corrupció política", opina Cardús.