El camí a seguir

Accions contra el sedentarisme

Recomanacions per a les escoles

En un estudi publicat a la revista Formació Mèdica Continuada, la metge de família i de l’esport Montserrat Romaguera fa recomanacions a les escoles.

  • Oferir alternatives actives no sempre competitives, com la dansa, les arts marcials, etc.
  • Estimular el joc tradicional com a activitat.
  • Que el docent adopti un rol actiu i fomenti aprenentatges dinàmics (ballar a la classe de música, sortides a l’aire lliure a la classe de medi, etc.).
  • Facilitar l’obertura del pati en acabar les classes i els caps de setmana.
  • Fomentar colònies, campaments i jornades de convivència a l’aire lliure practicant activitats lúdiques, de risc controlat i en un entorn segur.

Recomanacions per a les famílies

A casa també es pot adoptar actituds com les següents.

  • Inscriure els nens a esplais, grups escoltes, colles castelleres, de sardanes, de bastoners, d’escalada en rocòdrom... Grups amb gran cohesió social i on es promou l’activitat física en un entorn més lúdic.
  • Fomentar el joc informal en les zones verdes de les ciutats amb la família i les passejades amb bici en entorns segurs.
  • Compartir amb la família excursions i descobertes i recordar als pares el seu rol exemplar.