El camí cap a la conciliació

"Ens ha sorprès que Ensenyament oferís aquesta possibilitat per l'impacte social que pot tenir en aquest moment tan delicat", afirma Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill. D'entrada, l'opinió de Palacín és que la iniciativa afectarà les famílies que tenen menys recursos, perquè "les activitats extraescolars tenen un cost considerable i, per tant, en gran part no podran accedir-hi".

Si l'argument pel qual s'ha apostat és perquè les famílies puguin estar més amb els seus fills , "hi ha un problema de desajust amb la realitat", opina Palacín. "Els horaris laborals de les famílies no canviaran". I també el preocupa "que un adolescent de 12 anys torni sol a casa, al migdia, dini sol i tingui tota la tarda lliure". "Què volem? Culpabilitzar les famílies per treballar massa?"

Per això el director de la Fundació Bofill opina que "els arguments per defensar l'horari intensiu no es basen en evidències pedagògiques que el justifiquin".

Per Palacín, "no podem emular altres països on funcionen els horaris intensius escolars perquè els horaris empresarials d'aquests països, les activitats extraescolars i els nivells retributius són molt diferents". Canviar l'escola sense haver canviat les feines és començar la casa per la teulada.