Som la llet

Alba Padró i Arocas

Ens veurem?

Ja està obert el termini d'inscripció per al VIII Congrés FEDALMA d'Associacions i Grups pro Lactància Materna, que tindrà lloc a Castelldefels els dies 1 i 2 de juliol 2011.

El lema triat per al VIII Congrés de FEDALMAés "Lactància materna: construint l'ésser humà" a través del qual es vol fer especial èmfasi en la importància de que totes les lactàncies funcionin i puguin ser profitoses, per a això és necessari tant una bona estructura a tots els nivells (familiar, social, sanitària, ....) com els vincles i l'esforç de tots per fer-la possible.

El Congrés ofereix a les assessores i al personal sanitari interessat en el tema, la possibilitat d’aplicar, millora i ampliarconeixements, el que anomenem Formació Continuada.

La Formació Continuada de les Assessores de Lactància (FOCAL) és una necessitat actual de les assessores per garantir la millor atenció a les mares. Es deu fonamentalment als avenços científics i tècnics que han començat a produir a partir del augment en l'interès en tot el relacionat amb la lactància materna en aquests últims anys.

Aquest tipus de formació, és una necessitat més intensa com més accelerats i nombrosos són els canvis en els coneixements i en les tècniques aplicades a la lactància. També cal tenir en compte els canvis produïts en les estructures socials que ens converteixen en el nou suport de la maternitat i la lactància que ens confereixen la posició de coajudants en aquests processos.

Com més coneixements i més disponibilitat d'informació tenen les mares, major és la necessitat de les assessores engaudir deFOCAL, per garantir la millor atenció a la diada mare-nadó.

En un país com el nostre la formació de l'assessora comprèn tres etapes que històricament s'han anat afegint de forma successiva.

Les primeres assessores es formaven dins dels grups, per transmissió directa de coneixements entre elles. No hi havia espai per a una formació més detallada n'hi havia prou amb el que s'aprenia dins dels grups i les ganes d'ajudar a les altres mares de la mateixa comunitat.

El gran canvi en la formació de les assessores es va produir quan es va fer evident l'absoluta necessitat de la "formació en servei" d'un aprenentatge tutelat i dirigit en què es fan pràctiques al mateix temps que s'adquirieixen coneixements teòrics i la necessitat de no estancar-se en coneixements desfasats que poden perjudicar la qualitat del servei ofert.

El primer que es va establir, com hem dit, i era suficient, va ser l'experiència pròpia en alletament, la necessitat de l'assessora d'haver viscut en primera persona les situacions a les quals ha de donar resposta coherent. Però actualment això no hauria de ser suficient per exercir lliurement com a assessora, doncs la base teòrica pot estar incompleta o ser esbiaixada per mites i perjudicis o pel simple desconeixement d'altres realitats o novetats.

La segona etapa dins de la formació de l'assessora està constituïda per la formació teòrica dins de cursos específics que assegura la consolidació i perfeccionament dels coneixements bàsics adquirits anteriorment dins del grup. Així com el descobriment personal de les mancances de cada assessora.

En tercer lloc hi ha les pràctiques dins d'un grup de suport sota la supervisió d'una tutora que pugui garantir la correcta evolució i la correcta transmissió d' informació a les mares i que pugui, si cal, reforçar els coneixements o assenyalar les deficiències que pogués presentar la nova assessora.

Faltava en aquest procés el quartesglaó en la formació de l'assessora, així sorgeix la necessitat de la formació contínua i els fonamentssón benclars: la lactància està experimentant un extraordinari desenvolupament científic i tècnic com no havia viscut mai en la seva història. Es tracta d'adquirir coneixements útils i nousque es puguin traslladar a la pràctica grupal.

Adquireix actualitat la necessitat de basar els nostres coneixements en l'evidència científica. Les assessores han de triar les activitats més convenients per el millor desenvolupament de la seva competència, per assegurar la millor atenció a les mares, ja sigui per mitjà de seminaris, cursos de perfeccionament, congressos, ampliació de coneixements, xerrades, lectures de nous documents científics i llibres ...

La FOCAL interessa principalment a l'assessora però també a la societat en conjunt que ha d'estimular i organitzar aquesta fase de la formació ja que es beneficia directament de la qualitat de l'assistència que aquestes assessores poden donar-li.

Ens veiem al Congrés!