Som la llet

Alba Padró i Arocas

Efecte Soraya

-Quan CarmeChacónva tornar a la feina 52 dies després d'haver parit, no vaig dir res. QuanSorayaSáenzde Santamaríava tornar a la feina només 10 dies d'haver tingut la seva criatura, tampoc vaig voler dedicar-li ni mitja entrada.

-

Però quan els nostres polítics volen que els imitem en el tema, ja em sembla més delicat i digne d'una entrada. A mi el que facin aquestes dones amb la seva lactància i la criança dels seus fills no m'importa, cadascú fa el que vol o el que li sembla millor. Però que intentin fer-nos passar a tots pel mateix embut i retallar-nos drets aconseguits a pas de formigueta i complicar la vida familiar i laboral, sigui dit de pas una de les pitjors d'Europa, ja és un altre tema.

Dimecres va començar a córrer per les xarxes socials la nova modificació del permís de lactància regulat en l'article 37.4 de l'Estatut dels Treballadors. De moment no en entenia res, jo veia les dues lleis calcades. Us he de dir que el tema lleis i lactància no ha estat mai el meu fort però em sembla que ha arribat l'hora d'entendre-ho tots plegats.

L'Estatut dels Treballadors establia, i estableix, que: "Les treballadores, per lactància d'un fill menor de 9 mesos, tenen dret a una hora d'absència del treball, sense reducció de salari.La concreció de l'horari de la pausa per a la lactància correspon a la treballadora, de manera que l'empresa no pot imposar en cap cas el mateix. Hi ha dues opcions:

  • Absentar-se una hora durant la jornada laboral, que pot fragmentar-se en dos períodes de mitja hora.
  • Reduir la jornada laboral en mitja hora, entrant mitja hora més tard o sortint mitja hora més d'hora.

La dona, per voluntat pròpia, pot substituir aquest dret per una reducció de la jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes que preveu la negociaciócol·lectivao en l'acord a què arribi ambl'empresari, respectant, si s'escau, el que estableix aquella.

La compactació de la lactància sol representar uns 15 dies més de permís. Cosa que permet, si també s'agafen vacances, aconseguir arribar a la recomanació de sis mesos de lactància materna exclusiva.

Això era el que teníem fins ara pel que fa a la lactància. El nou text que surt de la reforma sembla pràcticament igual, però ara es pot complicar molt i molt el poder gaudir de la lactància de forma compactada i potser es limitarà també la possibilitat de reduir la jornada per aquest motiu, perquè cal tenir en compte que la reforma ha afectat en gran mesura la negociació col·lectiva.Aixòimplica que es dóna prioritat a l'aplicació del conveni d'empresa respecte del conveni sectorial i que el conveni d'empresa podrà rebaixar les condicions acordades en el conveni del sector en determinades matèries, entre elles, les referides a conciliació de vida familiar i laboral (lactància i reducció de jornada, per exemple).

D'altra banda, es facilita la desvinculació de l'empresa del conveni tant del sector com del de la pròpia empresa. Per tant, els treballadors queden més exposats que mai a la voluntat dels empresaris en aquestes matèries (i en moltes altres, és clar). Quin impacte tindrà tot això en les lactàncies de les treballadores de les petites i mitjanes empreses?

Pel que fa a la reducció de jornada per la cura dels fills, la reforma ha estat implacable. Introdueix la possibilitat que el conveni determini l'horari en què es podrà gaudir d'aquesta reducció, d'acord amb les necessitats productives i organitzatives de l'empresa. Coincidiran les necessitats organitzatives i productives de l'empresa amb l'horari que el treballador necessita reduir per conciliar la seva vida familiar i laboral?

També caldrà veure quina és la posició dels tribunals en el cas que les empleades denunciïn la seva situació, ja que fins ara si s'arribava a aquest punt els tribunals donaven la raó als treballadors... Però ara què passarà? Moltes lactàncies penjen d'un fil!

Vull donar les gràcies de tot cor a la meva companya d’ALBA Lactància Materna, Cristina Prieto per la seva inestimable ajuda i assessorament en l’entrada d’avui. Sense ella no hauria estat possible! GRÀCIES