Puces a les butxaques

Anna Castells

Tinc un amic...

Zoom

Tinc un amic que és mestre. Bé, de fet, crec que al meu voltant els mestres són una de les "espècies" que més proliferen!

Un d'ells, el Javi Vázquez, va marxar de colònies a finals del mes passat iem va enviar un missatge amb un vídeo adjunt d'un grupet d'uns 8 nens jugant. Quina gran aportació!

No sabeu com m'agrada tenir gent al voltat com en Javi, que per poc que veuen que una cosa pot interessar-te te la fan arribar. I el que és més important, que el que ells creuen que t'interessa, realment és interessant!

El joc en qüestió és "A la recerca del foc" i funciona de la següent manera:

1. S'asseuen tots els jugadors en rotllana i es reparteixen tants números com persones hi ha. Així a cada jugador n'hi queda assignat un.

2. Es col·loca al centre de la rotllana un objecte: pilota, mocador, sabata... (que no sigui perillós).

3. El director de joc, diu dos números en veu alta i els jugadors a qui els corresponen s'aixequen del seu lloc. Han de fer una volta per darrera de la rotllana, entrar-hi pel "forat" que han deixat en aixecar-se i agafar l'objecte del centre de la rotllana. El primer en fer-ho, guanya.

4. Tots dos recuperen el seu lloc i el guanyador és el que diu dos números nous per a que s'aixequin dos nous jugadors.

La "dimensió de tot plegat" no és gaire gran, pel que es pot jugar en qualsevol casa que diposi d'una mica d'espai, un jardí, un menjador on s'aparten taules i cadires...sempre que tinguem un nen/a i els seus amics per distreure a casa!

Es poden fer molts canvis per variar el joc: nombre de voltes a donar, canviar els llocs on s'asseuen els jugadors, canviar els números que corresponen a cada jugador, eliminar, fer servir un altre elemnbt peridentificarcadajugador (fruites, colors, lletres...)...

Ja m'explicareu com hijugueuvosaltres!

 

La imatge és d'un arxiu de fotografies en línia