De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

La importància de la comunicació digital

Per tal d’encarar la situació actual hauríem de posar en joc tots els agents i elements de millora disponibles. L’ús de la tecnologia amb finalitat educativa, sense ser l’únic factor determinant ni tampoc màgic, pot ajudar a millorar els coneixements que té l’alumnat. Per un costat, possibilita aprendre amb noves metodologies col·laboratives i, d’altra banda, permet desenvolupar les competències necessàries per a que exerceixi una ciutadania activa i crítica en una societat on la comunicació digital és molt important.

Justament la capacitat de llegir i escriure, creant i pensant també amb eines digitals, és un element clau que afecta totes les àrees del coneixement. Per a desenvolupar-la és interessant contemplar el Projecte Comunicatiu de Centre com un element que dóna coherència a aquest treball i, el Portafoli Digital o Dossier Personal d’Aprenentatge, tal com recull la LEC, Llei d’Educació de Catalunya.

Zoom

Gràfic que dibuixa les connexions al Facebook sense utilitzar el mapa polític vigent.