Criatures 09/10/2015

ENTORNS PER APRENDRE

1 min

Aprenem cada dia. Aprenem amb les persones. Aprenem dins i fora de les institucions educatives. Aprenem amb les velles i belles tecnologies i amb les més noves i sorprenents. Aprenem al llarg, ample i profund de la vida.L’aprenentatge pot esdevenir a qualsevol espai i en qualsevol moment. Pràcticament totes les persones podem aprendre a qualsevol edat i cultura. Més que mai vivim a la societat de l'aprenentatge.I el nostre entorn ens condiciona com aprenem en tots els àmbits de la vida. Conèixer les característiques dels espais que ens envolten ens ajuda a dissenyar els escenaris, les aules i els elements desenvolupar-nos. Tots i totes podem pensar i dissenyar el nostre entorn personal d’aprenentatge.

L'ús de la tecnologia pot enriquir el nostre entorn i el seu abús desequilibrar l'accés a d'altres estímuls.

stats