De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

7 conceptes per repensar l'Educació

Davant el ritme del dia a dia, val la pena aturar-nos i agafar una mica de perspectiva per tal de repensar l'Educació en la societat actual, que ara és més complexa que fa uns anys i requereix noves actuacions. La Digitalització de la informació és un fenomen recent, significatiu i en procés d'implementació tant a nivell personal com social. Aquesta tendència pot provocar a part de la ciutadania una Escletxa digital en l’accés i en l’ús d'internet i de la tecnologia, a nivell econòmic, social, idiomàtic, de gènere, generacional, cognitiu...

La Globalització, la facilitat per l'accés a la informació a qualsevol hora des de qualsevol lloc, i el dinamisme de la Comunicació humana fa necessària l’Educació en comunicació. La seva implementació es pot recollir en el Projecte Comunicatiu de Centre de manera que la Competència de llegir i escriure s'estengui en els suports i llenguatges que la ciutadania necessita. El repte és, doncs, aprofitar les noves eines i metodologies que possibiliten una Educació personalitzada alhora que col·laborativa adequada a les necessitats actuals del país.

[slideshare id=7383278&doc=7conceptesperrepensar-110325034233-phpapp02]