De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

Tendències i Innovació

L’escletxa digital que afecta al desenvolupament personal i social pot ser econòmica, idiomàtica, de gènere, social, generacional, cognitiva, actitudinal, d'accés i/o d’usos adequats de la tecnologia.

Per fer-hi front, entre les noves tendències i innovacions que afecten l’àmbit educatiu trobem: els prossumidors (persones productores i consumidores d’informació alhora), les xarxes socials (que posen en contacte persones amb interessos comuns), la geolocalització (amb la connexió ubiqua a tothora), l’educació en comunicació (amb el desenvolupament de la competència digital crítica), l’aprenentatge social (perquè l’aprenentatge és personal, però no necessàriament individual i les estratègies cooperatives ens ajuden a millorar els aprenentatges), els nous mitjans com els codis QR o la Realitat Augmentada (que poden enriquir els processos d’ensenyament-aprenentatge) i l’aprenentatge personalitzat (amb l’elaboració del propi PLE de cadascú).

Tal va dir en Woody Allen: M'interessa el futur perquè és el lloc on passaré la resta de la meva vida.

[slideshare id=9668356&doc=novestendnciesi-111013001046-phpapp02]