De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

Formació + Innovació = Escola d’Estiu

Les Escoles d’Estiu són una bona oportunitat per a formar-nos i plantejar-nos innovacions a la pràctica docent. Són un espai de trobada professional, de reflexió i d’intercanvi d’experiències. El curs vinent se celebrarà el centenari del seu naixement, amb l’esperit de renovació pedagògica. Les Escoles d’Estiu s’han estès a molts punts del territori i es complementen amb l’oferta universitària. També s’han obert a diversos escenaris telemàtics formals i no formals en constant evolució. En el context actual ple de dificultats caldrà veure com vehicular-hi les xarxes professionals, de centres i d’institucions educatives.

Zoom

Des de fa uns quants cursos col·laboro en l’Escola d’Estiu de l'A.M.Rosa Sensat.