De la Societat Digital a les Aules

De la Societat Digital a les Aules
Jordi Jubany i Vila

Biblioteca escolar 2.0

Amb l’actual facilitat d’accés a la informació i a la lectura en diferents suports, espais i moments es veu afectat el paper de les biblioteques? La biblioteca escolar pot aprofitar les noves tecnologies per tal de dinamitzar activitats, recursos i serveis de la biblioteca tradicional i augmentar-ne la seva visibilitat social. Amb els nous escenaris de treball creatius i col·laboratius oberts a la comunitat educativa es pot aprofundir en la lectura multimodal i desenvolupar el tractament de la informació i la competència comunicativa i digital. Ja hi ha institucions que han obert el camí.

Zoom

Nou espai amb eines, recursos i lectures: Biblioteca Escolar 2.0.