Els beneficis de fer puzles

Més enllà de l'entreteniment

Fent puzles, els nens s'acostumen a observar i explorar el seu entorn i milloren l'atenció i capacitat de concentració.

Aprenen a controlar-se i reflexionar abans de prendre una decisió.

Desenvolupen la visió espacial i les habilitats cognitives, i adquireixen conceptes sobre el tema que proposa el puzle.

Milloren el raonament perceptiu, les habilitats matemàtiques i la resolució dels problemes.

Treballen la motricitat fina, els petits moviments que requereixen habilitat i precisió.

Desenvolupen la coordinació visomotora, és a dir, la relació entre la mà i l'ull.

Augmenten la capacitat d'extreure informació específica a partir de general, i al revés, a partir d'una peça petita, construir el tot.

Els millora l'autoestima i la motivació perquè acabar un puzle és sempre un petit èxit.

Aprenen a organitzar la informació i els conceptes del seu entorn perquè han d'ordenar les peces abans de completar-lo.

10 Afavoreixen la lògica i el llenguatge a partir de la superació d'un repte.