Les abelles. Què en sabem?

  • Proporcionen un servei ecosistèmic pol·linitzant plantes silvestres i conreades. Si no existissin, algunes de les verdures i fruites que mengem -maduixes, cireres, pomes, etc.- costarien molt de produir.
  • Poden viure en societat - abelles de la mel - o en solitari. A Catalunya n’hi ha unes 800 espècies diferents.
  • La seva presència als parcs i jardins urbans és sinònim de bona salut ambiental. Viuen aproximadament 30 dies fora el niu.
  • Piquen només les femelles, que tenen fibló. Ho fan si se senten amenaçades o per defensar el rusc ( abelles de la mel ). Cal no acostar-s’hi ni fer moviments bruscos.