Violència. Què ho és?

Violència en televisió és que dos nens es barallin perquè un li ha pres l’entrepà a l’altre, però també que ho facin sense motius aparents o que, en comptes de persones, siguin animals o personatges imaginaris els que entren en conflicte i, fins i tot, que després de la baralla cap dels participants presenti ferides, que s’aixequin de terra sense que passi res més. Això pot confondre la canalla, que podria relativitzar-ne les conseqüències.

Així ho explica la responsable de continguts televisius de Teleespectadors Associats de Catalunya (TAC), Mar Pons, que, sobre la base dels programes que conformen la graella televisiva actual, ens parla de cinc tipus de violència: l’explícita, la gratuïta, la que no té conseqüències, la que es produeix entre humans i la que es realitza per aconseguir una finalitat.

Una llista, com indica Pons, a la qual encara se’n podrien afegir dos tipus més: la violència verbal i la psicològica. En la primera inclouríem continguts amb crits, insults o baralles, i en la segona programes amb xantatges, revenges i odis entre els protagonistes.