OLGA VALLEJO

Les USEE, una aposta per l’escola inclusiva

Els infants que tenen necessitats educatives especials per alguna discapacitat física o psíquica poden escolaritzar-se a les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) que hi ha als centres ordinaris

Els nens amb necessitats educatives especials (NEE) derivades de discapacitats físiques o psíquiques poden escolaritzar-se a les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE) que hi ha als centres ordinaris públics o concertats. A les USEE hi ha moltes històries de superació, com la del Luigi, un dels alumnes amb NEE que estudien a l’Escola Pública Jaume I de Barcelona.

Amb el treball, l’esforç, la dedicació i la constància dels professionals i sobretot d’ell i la seva família, el Luigi ha aconseguit ser un nen autònom, tot i haver nascut amb una encefalopatia que li produeix una hemiplegia a la part dreta del cos. La seva mare, l’Alejandra, explica que ella i el seu marit, el Luigi, es van adonar que el seu fill era diferent quan tenia quatre mesos i no podia obrir la mà. Dos mesos més tard van començar amb teràpies, dos o tres cops a la setmana, i d’això ja fa gairebé vuit anys: “L’hem motivat molt i hem treballat intensament. El nostre objectiu és intentar que sigui normal tot i que no arribi al 100%. Volem que se senti integrat, que jugui amb els companys, i, pel que fa a la part intel·lectual, que aprengui el màxim que pugui aprendre”.

Fa nou anys que l’Escola Jaume I té una USEE i, des del curs passat, la Marta Vall-llobera és la tutora de la unitat. La Marta destaca que un dels objectius de les USEE és que els nens amb NEE formin part de la resta de la comunitat i no se sentin exclosos: “Per a nens que poden tenir dificultats comunicatives, d’aprenentatge, de socialització, o conductes disruptives, és molt beneficiós que participin de l’entorn de l’escola, tot i que aprenguin a un altre ritme. Les mancances es van polint i aconsegueixen la màxima normalitat possible, sense sentir-se exclosos per cap motiu”.

Acceptar la diversitat

Josep Maria Sanahuja, pedagog, psicòleg i professor del departament de pedagogia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, coincideix en el benefici que suposen les USEE: “Els nens aprenen a relacionar-se amb nens amb altres particularitats, a conviure i acceptar la diversitat, i alhora faciliten que els nens amb NEE estiguin en un entorn més ordinari. Com més aviat comencin a compartir un espai ordinari més preparats estaran per créixer en entorns no restringits”.

Tot i aquesta rotunditat dels experts, és habitual que els pares tinguin dubtes a l’hora de decidir on és millor escolaritzar els seus fills. L’Alejandra i el Luigi mai havien pensat dur el seu fill a una escola especial, i a través de l’EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògica) es van assabentar que al barri hi havia dues escoles amb USEE. Valoren positivament l’experiència, “els professionals estan preparats, el nen aprèn i li agrada anar a l’escola”. “Si poguessin estar més hores a les USEE, amb una atenció més individualitzada, encara seria millor”.

Superant adversitats

Als nens els ajuda a ser tolerants veure que són diversos i que s’ha de respectar tothom sigui com sigui, perquè a part de diferències en l’aprenentatge, també conviuen amb companys de diferents cultures i colors de pell. La tutora de la USEE manté que la resta de l’alumnat s’implica amb els companys amb necessitats especials, els consciencien que ells també poden ajudar-los i això “a nivell emocional és molt enriquidor”. “S’adonen que no tots som iguals i veuen que un nen que té dificultats pot superar-les. Tampoc hi ha reticències dels pares. Tots plegats respecten aquesta diversitat”.

L’Alejandra diu que el Luigi no s’ha sentit rebutjat, al contrari. I també valora molt positivament aquesta diversitat. “El nostre fill petit, el Bruno, fa P-3 i té un company amb necessitats especials. Crec que és una bona experiència que el sensibilitzarà al marge del que viu a casa”.