EVA BACH

Tots naixem d'un pare i una mare

"Mare -pregunta el fill de set anys-, ¿tots els nens naixem d'un pare i d'una mare?" La resposta hauria de ser afirmativa, però no sempre ho és. No tothom respondria un sí rotund. En l'actualitat, es comptabilitzen gairebé una seixantena d'estructures familiars diferents, des de la família nuclear -que pot ser heterosexual, homosexual, adoptiva- a la família extensa, passant per la monoparental o monomarental i la reconstituïda. Com a conseqüència de la complexitat emocional que algunes d'aquestes situacions impliquen, les paraules pare o mare es converteixen en tabú en algunes famílies i són substituïdes per mots i explicacions equívoques o imprecises que originen autèntics cacaus mentals a les criatures. Biològicament, tots hem estat engendrats per un pare i una mare. El diccionari ho deixa clar. Mare significa dona o femella que ha engendrat un o més fills i pare home o mascle que ha engendrat un o més fills . I si mirem el significat d'engendrar: produir éssers de la mateixa espècie, fer néixer, causar, originar .

El vincle biològic

De vegades, els pares no tenen una presència física en les vides dels fills, hi ha casos en què ni tan sols es coneixen, i no és possible establir una vinculació afectiva amb ells. Però el vincle biològic sempre hi és i comporta inevitablement un vincle emocional. De qui hem nascut i en quines circumstàncies hem nascut genera sempre unes ressonàncies emocionals determinades. En podem dir òvul , espermatozoide , engendradors , donant anònim o el que vulguem, però sovint aquestes expressions no són més que eufemismes. Tots naixem d'un pare i una mare biològics, encara que la casuística sigui àmplia i extensa i, en algunes ocasions, els pares i mares que posen la llavor siguin uns i els que la reguen i la fan créixer siguin uns altres.