Tendències

"L'oferta de les entitats d'educació en el lleure és molt bona", afirma Toni Reig, director general de Joventut. Les dades de participació de criatures i famílies i el nombre d'activitats proposades fan veure que "l'educació en el lleure no és una anècdota, sinó una tasca educativa i social de primer ordre", continua explicant el director general.

Aquest estiu 2012, la direcció general de Joventut, organitzadora de L'Estiu és Teu (www.xanascat.cat) i els camps de treball, i també reguladora de tot el món de l'educació del lleure, fa una aposta ferma pels camps de treball.

En aquest sentit, n'han augmentat el nombre de places i l'oferta, fins al punt que han arribat a les 1.222. També han introduït un nou sistema de preinscripció, més àgil i transparent, amb un sorteig públic.