El temps del migdia, més que un dret

Educació i salut

L’11 de febrer Fundesplai i Scolarest -la branca educativa d’Eurest Catalunya- van programar una jornada adreçada a mestres i educadors per reivindicar la importància en l’educació i en la salut del temps no lectiu del migdia. Us presentem algunes de les idees que es van recollir per garantir la qualitat i l’equitat de l’estona del menjador a les escoles.

El temps educatiu del migdia ha de ser un projecte integrat en la línia educativa de cada centre.

Ha de garantir dos dels drets de l’infant: el dret a l’alimentació i el dret al lleure.

Ha d’educar per a una alimentació equilibrada i saludable.

Ha de comptar amb un nombre adequat de persones, formades i motivades, per garantir aquesta qualitat.

Ha d’educar en valors i en hàbits saludables.

L’infant ha de ser el protagonista i ha de participar i disfrutar d’aquesta estona.

Ha de garantir l’equitat. Ha de ser un temps de lleure per a la convivència.