Suport a l'aula

Algunes pistes

A infantil

.- Treballar la consciència fonològica. Com? A través del joc, els racons i de forma multisensorial (no només visualitzant o memoritzant a partir de fitxes).

.- Deixar espai per al llenguatge oral. Com? Amb jocs de rol, titelles, teatre, collages, jocs d'endivinalles.

A primària i ESO

.- Tenir accés sense límit a l'ús del programa lector (amb suport auditiu).

.- Potenciar el treball experimental i les intel·ligències múltiples.

.- Tenir més temps per acabar els exercicis i examens i valorar-los per a la correcció del contingut.

.- Ajudar-los a elaborar mapes mentals.