Sistemes de retenció infantils (SRI)

Recomanacions per al seu ús

Guiar-se pel pes i la talla de la criatura, més que no pas per la seva edat.

Fer entendre a l'infant que ha d'anar ben lligat, fins i tot en trajectes curts.

Provar la cadireta abans de comprar-la per veure si s'ajusta bé al seient del nostre vehicle.

Revisar la instal·lació periòdicament.

Evitar que el cinturó estigui folgat o mal guiat.

Instal·lar la cadireta en la posició central.