Símptomes del mareig i consells per evitar-lo

Símptomes

Malestar general

Quedar-se callat, badallar o respirar de manera més accelerada

Nàusees i vòmits

Sudoració

Molèsties visuals i abdominals

Pal·lidesa

Sensació de pèrdua d’orientació

Vertigen

 

Consells per evitar els marejos durant el trajecte

Vigileu que el vostre fill o filla mantingui la vista fixa a l’horitzó, observant el paisatge

Eviteu que llegeixi

Eviteu, també, que miri a través de les finestres laterals

Eviteu, igualment, una conducció brusca

Mantingueu el vehicle ben ventilat i amb una temperatura agradable