Resiliència

Com es desenvolupa

  • Establint una relació de persona a persona amb els infants i adolescents.
  • Descobrint en cada persona aspectes positius.
  • Sent capaç de posar-se al lloc de l’altre per comprendre els seus punts de vista, les seves actituds i les seves accions.
  • Predicant amb l’exemple, adoptant actituds de respecte, solidaritat i comprensió amb els infants i adolescents.
  • Tenint en compte les necessitats, les dificultats i les expectatives de cada criatura perquè totes són diferents.
  • Estimulant el desenvolupament de les capacitats d’escoltar, d’expressió verbal i no verbal, i de la comunicació en general.
  • Amb límits, comportaments tranquil·litzadors i observacions verbals que puguin ajudar els infants.
  • Desenvolupant comportaments conseqüents que transmetin a la canalla valors i normes, incloent-hi factors de resiliència.