Repte digital

L’ús de la llengua

“Vivim en l’època del missatge electrònic, uns missatges que, per molt que ens costi reconèixer als lletraferits, requereixen l’escriptura i la lectura”, comença explicant la professora de filosofia, directora de serveis educatius i comissària d’exposicions Eulàlia Bosch. “La diferència entre aquest ús del llenguatge i l’ús literari de la llengua -prossegueix Bosch- rau en el fet que en els missatges electrònics el llenguatge s’utilitza molt sovint com un mitjà de comunicació ràpid i superficial, mentre que, per a la literatura, l’escriptura i la lectura són una finalitat en elles mateixes”.

Per a Bosch, fomentar el gust per la literatura com a finalitat en si mateixa “vol dir alimentar la disposició espontània cap a les històries en què tots els infants estan ben instal·lats durant els seus primers anys de vida”. Un interès que desperta una frase mítica durant la infantesa de tothom: “Vet aquí que...”, i que pares i mares han mantingut durant generacions a través d’històries orals per entretenir les criatures. Bosch, que participa per primer cop al Flic Festival, espera que sigui “un moment de trobada que permeti reflexionar al voltant d’aquelles condicions que s’haurien de fomentar per afavorir el gust per les històries”.