Recursos. Com fer els vincles

Segons Mateu Servera, professor del departament de psicologia de la Universitat de les Illes Balears (UIB).S

Demostrar preocupació i interès per les activitats quotidianes dels fills. El fet de preguntar-los com els ha anat el dia és una manera de vincular-s'hi.

Compartir temps junts. Pares i fills han de participar junts en activitats lúdiques. El vincle està format d'experiències viscudes i compartides.

L'interès pel dia a dia dels fills no ha d'estar vinculat a una conseqüència punitiva. S'han de fixar normes però buscar enfocaments positius.