Raons per al canvi d’horaris

Segons la plataforma Iniciativa per a la Reforma Horària, que compta amb el suport de la Fundació Jaume Bofill

  • L’horari del nostre país es diferencia de l’europeu per un retard en totes les activitats quotidianes, fonamentalment per la durada de la pausa del dinar i l’allargament de la jornada laboral fins tard al vespre.
  • Els comerços s’adapten a l’horari laboral de la població i tanquen dues hores més tard que a la resta d’Europa, com a mitjana.
  • El total d’hores lectives a les escoles és similar a l’europeu, però es diferencia fonamentalment en la distribució de festius (excessiva concentració en determinats períodes), que dificulta la conciliació amb la vida laboral de les famílies.
  • L’allargament de la jornada comporta menys hores de son i augment del nivell d’estrès, cosa que té com a resultat una salut pitjor entre la població i un rendiment escolar i laboral més baix.
  • Les llargues jornades laborals disminueixen la rendibilitat de les persones a la feina i augmenten els seus riscos físics i psicosocials. Comporten, per tant, menys productivitat i descens de la competitivitat empresarial.
  • Els horaris extensos, units a l’ús diferent del temps d’homes i dones -que implica dobles jornades per a elles-, a més dels insuficients serveis de suport a la cura dels fills impacten negativament en la natalitat, que a Catalunya té un dels índexs més baixos d’Europa (1,32 fills/es per dona).