Què no s'ha de fer mai

Alguns consells

.- No hem de deixar els nens petits recollint sols. Els hem de guiar i ensenyar-los com es fa.

.- No hem d'esperar la perfecció. Si s'esforcen per recollir ja n'hi ha prou, al principi. Cal tenir paciència i recordar que a cada edat se'ls pot exigir una cosa diferent.

.- No hem de castigar el desordre. Hem d'ensenyar a endreçar des de la paciència. Es tracta d'una feina constant, de dia a dia, de gota a gota.

.- No hem de cridar. Els crits no ensenyen la conducta correcta, generen por, inseguretat i ens allunyen dels fills.