Què implica el voluntariat ambiental?

Valors i compromís

Permet participar en algun dels múltiples programes i activitats en diversos àmbits d’actuació.

Té un impacte positiu en la recuperació, la conservació i la millora del medi.

Incrementa la sensibilització, els coneixements i la formació ambientals dels voluntaris.

Facilita amb l’exemple que més persones adoptin comportaments més respectuosos amb l’entorn.

Permet divertir-se i aprendre alhora que es contribueix a millorar el medi.