Què hi trobem?

Una àmplia oferta

Informació

Informació sobre el parc i la Xarxa de Parcs Metropolitans (XPM).

Material

Préstec de material de joc que es pot fer servir a l’espai de joc i experimentació.

Tallers i itineraris

Tallers diferents cada diumenge i itineraris guiats pels parcs partir d’un fil conductor.

www.amb.cat/agenda