Què els podem dir?

1. És una confrontació armada entre dues parts amb interessos incompatibles i que creuen que ho podran resoldre fent ús de les armes.

2. És la pitjor manera de resoldre els conflictes.

3. Abans de fer ús de les armes, hi ha moltes altres maneres per acostar els interessos de les parts enfrontades.