Quan la menstruació impedeix que les adolescents vagin a l’escola

Tres dones van fundar el 2011, a Dinamarca, les copes menstruals Ruby Cup, que pretenen substituir tots els mètodes coneguts que les dones fan servir durant el període de la menstruació. “Poden estar fins a 12 hores diàries sense haver de buidar la copa”, comenta Amaia Arranz, vinculada a l’empresa, a Barcelona. Les copes, fetes de silicona, recullen la menstruació en lloc d'absorbir-la i són reutilitzables.
El mateix 2011 van viatjar a Kènia per donar-les a conèixer, sabent que la menstruació està lligada a mites i tabús en molts països de l’Àfrica, i que impedeix que les adolescents vagin a escola mentre tenen la regla. “També hi vam fer un programa d’educació, perquè ens vam adonar que no sabien per què menstruaven, i era un fet que les avergonyia”. A hores d’ara, a més del projecte que hi han fet in situ, per cada venda online de la copa Ruby Cup en donen una altra per als països africans. “Fins ara les donacions s’han centrat a Kènia, Uganda i Tanzània, on treballem amb ONGs com Femme International, Golden Girls Foundations i Womena, que les distribueixen i hi fan el programa d’educació”.

Per a més informació
https://www.youtube.com/watch?v=1hn822TrKXo&t=96