Què els aporta la natura?

Respecte pel medi ambient.

Respecte pels companys i solidaritat entre ells. Els excursionistes se saluden i s'ajuden a la muntanya sense conèixer-se prèviament. A més, si es fa nit en un refugi o en una tenda de campanya, es treballen altres conceptes, com la convivència, l'ordre i el fet de saber compartir.

Optimisme.

Tranquil·litat.

Saber valorar què és important i què no ho és. Quan es fa una excursió, cal decidir què ens emportarem i què no en una motxilla. Si la travessa és llarga, la motxilla serà més petita. Tot plegat ajuda a valorar el que és essencial. I el resum, quan s'està fent una excursió, és que en la vida es necessita ben poca cosa.

Austeritat. En la societat de l'abundància, on sembla que s'ha de tenir de tot per ser feliç, l'excursionisme i tot el que implica els ensenya el valor de l'austeritat. Amb poques coses s'és molt feliç.