Què aporta l'estada en una granja escola?

Què aporta l'estada Zoom

.- Un coneixement del cicle de la granja, de la vida al camp i de la natura en general, així com de la importància de preservar-ne la sostenibilitat.

.- Una interacció total amb la granja per aconseguir un aprenentatge vivencial i significatiu que contribueixi al desenvolupament integral dels nens.

.- Un interès i un respecte per l'entorn proper i el medi ambient en general.

.- Fomenta hàbits de convivència en un àmbit diferent del dels marcs escolar o familiar.

.- Un recurs educatiu com a suport a la tasca docent. És un espai on es poden fer activitats curriculars amb una metodologia diferent.