Preguntes freqüents

Algunes respostes

Què són les USEE?

Les Unitats de Suport a l’Educació Especial són una resposta educativa que s’adapta al màxim a les necessitats específiques que presenten algunes criatures.

Com s’hi arriba?

A les llars d’infants veuen que hi ha un problema i els equips d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP), després d’una observació, dictaminen si cal o no que vagi a la USEE.

Si no s’ha diagnosticat cap problema prèviament però es detecta ja a l’escola, l’EAP en fa el seguiment, l’estudi i el dictamen.

Com funcionen?

Les USEE compten amb un tutor i un educador d’educació especial.

Hi ha diferents tipus d’agrupament en funció de les necessitats de les criatures, però estan adscrits a una aula ordinària i també se’ls treu de l’aula ordinària i reben una atenció personalitzada a la USEE.

Es fan adaptacions curriculars dels materials, fet que els permet continuar a la classe ordinària encara que no facin exactament el mateix.

Les USEE treballen coordinadament amb serveis externs que poden necessitar les criatures amb NEE. Per exemple per a la participació de logopedes, fisioterapeutes o psicòlegs, entre altres especialistes.