Pla d'acció verda

Quatre contextos

1 Currículum

Per aconseguir el distintiu d'Escola Verda cal presentar i implementar un pla d'acció que tingui en compte quatre contextos. El primer és el currículum escolar, amb accions perquè totes les matèries tinguin una mirada mediambiental i continguts específics.

2 Participació

El programa ha d'implicar a tothom. A l'Institut L'Estatut de Rubí, per exemple, tenen dos ecodelegats per aula que es reuneixen periòdicament amb la comissió de professors per debatre noves accions. "Tenim com a assignatura pendent la implicació de les famílies", admeten al centre.

3 Gestió del centre

El pla d'acció ha de preveure mesures de gestió eficient de l'edifici escolar i els seus recursos. Des d'estalvi d'aigua, llum i gas fins al reciclatge de materials.

4 Obertura

Cal preveure accions de dinamització local per contribuir a la sostenibilitat de l'entorn, com la recuperació de l'arbust aloc que fa l'Escola Sant Pau a Sant Pol de Mar.