Pisos d’acollida

Una altra opció

La Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia de Barcelona va ser pionera fa 25 anys en la creació i dotació d’espais per acollir gratuïtament les famílies dels infants hospitalitzats per càncer. La Fundació gestiona set pisos d’acollida (sis a Barcelona i un a Esplugues de Llobregat) destinats als pares i/o familiars de nens amb malalties greus, procedents de fora de Barcelona i amb pocs recursos econòmics. Per accedir als habitatges, cal que els assistents socials dels diferents hospitals (Vall d’Hebron, Santa Creu i Sant Pau i Sant Joan de Déu) redactin un informe favorable. La Fundació, guardonada amb la Creu de Sant Jordi, subvenciona el manteniment d’aquests pisos i també orienta les famílies afectades en la tramitació dels ajuts econòmics per tal de minimitzar “el desgast econòmic i les situacions conflictives generades per l’augment de casos derivats de desplaçaments, absències laborals, dietes i allotjaments”, expliquen des de l’entitat. Des de l’any 1993 es destina una “partida important del pressupost” a ajudes econòmiques a famílies que no poden afrontar l’augment de les despeses derivades de la malaltia del fill, i per això la Fundació prioritza l’atenció “dels infants en estat terminal”.