Percentils. Una obsessió

Quan l'Organització Mundial de la Salut va decidir crear un patró de creixement infantil comú en totes les ètnies i països del món no era conscient de la revolada i de les obsessions que generaria aquest sistema entre els pares del món occidental. Perquè, malgrat la indiscutible eficàcia d'aquest gràfic per detectar problemes de creixement en nens i per observar la corba de desenvolupament d'un infant, el percentil no deixa de ser un mecanisme que compara l'alçada i el pes d'un menor amb la d'altres de la mateixa edat. "Un percentil 25, per exemple, significa que de cada 100 nens d'aquesta edat, 25 tenen la mateixa talla o el mateix pes que el teu fill. Però això no significa res, no és bo ni dolent. Tenir un fill en un percentil 90 o 97 pot ser un orgull per estar a la part alta de la piràmide de la població, però també pot denotar que el nen en qüestió és obès", comenta el pediatre Jesús Martínez.