Pautes de comunicació amb els fills adolescents

El llenguatge no verbal és essencial en la infantesa i imprescindible en l'adolescència. La mirada, la tendresa demostrada amb carícies, les festes, els petons i les abraçades són la base d'una afectivitat sana i d'una bona autoestima.

La nostra disposició interior de comprensió i d'empatia quedaria minvada si féssim suposicions equivocades abans d'establir els diàlegs.

En l'adolescència hem de reforçar el diàleg. Fins i tot hem de dedicar més temps per negociar les propostes que ens facin i fer pactes amb ells.

Hem de tenir l'actitud de pensar que no sempre tenim tota la raó, així els entendrem i facilitarem la conversa i la sinceritat.

Tenir amics és prioritari per als adolescents; valoren molt la lleialtat. Els pares no poden malparlar dels amics dels fills.

El clima de confiança s'aconsegueix quan hi ha alegria, humor i senzillesa i tots els membres de casa se senten acollits.