Pautes per estudiar

Prelectura: lectura d'aproximació

Anotacions al marge. Subratllat de les idees principals.

Lectura de repàs.

Subratllat

Esquema gràfic per memoritzar visualment

Resum del contingut

Memorització

Sobre el lloc d'estudi

1 Que l'habitació disposi de tot el que calgui per a l'estudi.

2 Que estigui ordenada. Sense objectes a l'abast que puguin distreure.

3 Cal una bona postura, bon clima, bona il·luminació i un ambient relativament silenciós.