GEMMA CASTANYER

Paper i vidre, 100% reciclables

La recollida selectiva de paper, cartró i vidre permet recuperar materials i reduir residus. Se'ls pot donar una nova vida

Sabíeu que el vidre és el material amb més tradició a casa nostra? Com diríeu que es reciclen les ampolles? I del paper, què en sabem? Diríeu que al contenidor blau hem de llençar-hi tovallons i mocadors usats? I al verd, cal dipositar-hi el vidre encara que sigui de colors diferents? Què passa si tirem un paper o un vidre al contenidor gris?

Algunes d'aquestes qüestions les trobareu resoltes al vídeo Alícia al país de les deixalles , un recurs educatiu destinat a públic escolar del Programa d'Educació per la Sostenibilitat Compartim un futur de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que es pot descarregar gratuïtament al web www.amb.cat. En una tarda plujosa l'Alícia decideix perseguir una bossa de plàstic que acaba entrant a un contenidor gris. Ella, sense pensar-s'ho, s'hi tira de cap i es converteix per un dia en una deixalla orgànica. L'aventura permet a l'Alícia descobrir a on van els residus que generem diàriament, i que passa quan, per error, els ciutadans no els separen correctament i decideixen llençar-ho tot barrejat a un mateix contenidor. Acabada la jornada i per poder sortir d'aquest particular "país" l'Alícia ha de descobrir el poder de les tres "r": reciclar, reutilitzar i reduir!

Més vides que un gat

De tots els materials que existeixen, el que té més tradició, el que se separa des de fa més temps i és 100% reciclable és el vidre. Segons l'informe Dades ambientals metropolitanes 2012 , publicat per l'AMB i disponible ja a la web www.dades ambientals.cat , l'any 2012 a l'àrea metropolitana de Barcelona es van recollir selectivament 54.139 tones de vidre, una xifra que representa un increment del 0,52% en relació al 2011. Es manté la tendència a l'alça iniciada fa més d'una dècada, el 2002. Les característiques físiques del vidre, juntament amb els anys que fa que se separa, contribueixen a fer que els ciutadans comprenguin que aquesta acció de separar-lo és necessària.

Al contenidor verd s'hi han de llençar tots els envasos de vidre, siguin del color que siguin. Ara bé, un got de vidre o el vidre d'una finestra no es poden dipositar a l'iglú verd perquè no es tracta d'envasos. El que caldrà fer és portar-los a la deixalleria. Una vegada dipositats els envasos al contenidor verd, s'inicia el procés de recollida i tractament per obtenir nous envasos de vidre: "En aquest cas l'AMB fa de mediador d'informació administrativa entre els ajuntaments i Ecovidrio perquè tothom disposi de les dades necessàries", explica Sofia Bajo, cap de servei de planificació i control de l'AMB. El vidre recollit a través dels sistemes metropolitans i municipals es lliura, sense que hi hagi hagut cap manipulació, al tractador autoritzat, que és l'encarregat de separar els impropis i lliurar el material resultant a les empreses fabricants de vidre.

Paper i cartró, al blau

Com en el cas del vidre, del paper i del cartró també en podríem dir que s'aprofita tot. La seva correcta separació i posterior reciclatge contribueixen a la reducció de la tala d'arbres, i en conseqüència a la reducció en el consum d'energia i aigua en el procés de la seva fabricació. Per tant també, es disminueix la contaminació atmosfèrica.

L'any 2012 a l'àrea metropolitana de Barcelona es van recollir selectivament més de 87.000 tones de paper i cartró, una quantitat que ha experimentat una davallada considerable des del 2008: "Els petits furts i robatoris han fet que haguem passat dels 31,66 kg per habitant i any del 2011 als 27 kg registrats el 2012", diu Sofia Bajo. Tot i això, el paper i cartró que es recupera de l'iglú blau constitueix més del 6% del total de residus municipals.