Natació sí, però on?

Arriba l'estiu i molts pares llancen promeses com aquesta a peu de platja o de piscina: "De l'any que ve no passa: apunto al meu fill a natació perquè es defensi a l'aigua". I, al setembre, cal decidir on inscriure la criatura perquè n'aprengui. Per a María Mercedes Aviñó, entrenadora del Club Aquàtic Castelló, la resposta és senzilla: "Em fixaria que la metodologia d'ensenyament estigués d'acord amb la meva manera de veure l'esport. Tindria en compte els valors educatius que s'inculquen en aquest club com la solidaritat, el respecte o l'autonomia, no només on es posen els braços i com es mouen els peus".

Noemí Suriol, directora del centre Lenoarmi, també ho té clar: hem d'optar per un centre que compti amb una línia educativa complementària a la que ofereixen com a pares.