Menys escola, menys salut

Uns 44 milions de nens i nenes a l'Àfrica no tenen accés a l'educació formal. Algunes de les causes d'aquesta baixa escolarització són factors lingüístics (se sol ensenyar en la llengua dels colonitzadors), econòmics, una població extremadament jove, conflictes armats i civils, el rol de les nenes a la família, la llunyania de l'escola i la falta de professorat. La falta d'accés a l'escolarització també influeix directament en l'escassa educació sanitària que reben els infants africans que no tenen accés a aspectes com la higiene, el correcte ús de l'aigua, la prevenció de malalties o l'ús adequat dels tractaments en cas de malaltia, entre moltes altres coses.