L'esport, el rei

La tria de les extraescolars

L'esport, el rei Zoom

Les dades de l'Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) confirmen l'esport com l'activitat escolar més demanada. El 73% dels nens de primària i el 62% dels alumnes de secundària practiquen algun esport fora de l'horari escolar. El segueixen els idiomes (29% a primària i 28% a secundària), informàtica (25% i 26%), música (23% i 18%) i ballet o dansa (11% i 6%, respectivament). A més, el 61% de l'alumnat de primària du a terme més d'una activitat. Ben organitzades, les extraescolars s'associen al fet que com més nivell educatiu, més competències interpersonals, més pensament crític i maduresa personal i social. Així ho ratifiquen estudis com Actividades extraescolares y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria , del departament de Psicologia de la Facultat d'Educació de la Universitat de Còrdova.