L’edifici. Algunes dades

Dates i números:

Setembre 2015.

Projecte de l’obra: AMB.

Inversió: 4,3 milions d’euros (AMB).

Espai: 4.4149 m.

Info: www.amb.cat


Particularitats:

-Aules obertes i ben comunicades.

-Passadissos amples.

-Terrasses i galeries a cada planta.

-Hort urbà.

-Arbres triats per estimular les habilitats motrius.

-Arbres amb flor per interpretar la temporalitat.

-Façana exterior que facilita el control lumínic.

-Edifici aïllant.

-Plaques fotovoltaiques.