Intel·ligència emocional versus educació de la interioritat

Encara que l’educació de la interioritat i la intel·ligència emocional comparteixin objectius i pràctiques, no són el mateix. Ens ho explica Fátima Sánchez, directora executiva del Centro Botín i responsable de la Red de Centros de Educación Responsable, un projecte d’aquesta fundació que des de fa quatre anys implanta en 6 comunitats autònomes i que té actualment 150 col·legis adherits. Com en els centres on s’aplica l’educació de la interioritat, en aquests es treballen les emocions i creativitat dels nens, i els beneficis per a l’alumne són més que notoris. Després d’una avaluació realitzada per la Universitat de Cantàbria, s’ha comprovat que els nens que han sigut educats en intel·ligència emocional tenen més comprensió i claredat emocional, són més assertius i mostren menys disposició a l’ansietat. El clima de les aules, així com els seus resultats acadèmics, també milloren notablement. La raó cal buscar-la en un programa del qual beuen professors i alumnes i treballa tant la comunicació com l’expressió i gestió de sentiments a través de la música, la literatura o el cinema. ¿La diferència entre l’una i l’altra? La primera ens permet gestionar i expressar les nostres emocions i idees. La segona, a més, ens ofereix la possibilitat de separar la consciència del nostre pensament.