Idoneïtat

L'Institut Català d'Acolliment i Adopció (ICAA) explica que, a principis del 2012, es va aprovar i va entrar en vigor allargar el procés de formació 2 mesos més. "Una inversió en seguretat i en una bona informació". El procés d'idoneïtat vigent consisteix en sessions de preparació i valoració psicosocial a través d'entrevistes amb professionals i entrevista al domicili. Les sessions informatives les fa el mateix ICAA, en grups, en què expliquen els procediments administratius i jurídics. Després, el segon pas, la preparació, la fan les institucions col·laboradores d'integració familiar (ICIF), en què es consciencia les famílies de la realitat complexa de l'adopció internacional. Per acabar, en el procés de valoració, l'ICIF entrevista de manera individual les famílies per explorar els aspectes psicològics i socials de la família sol·licitant, de manera més personalitzada.