Ho sabies?

Esport, activitat física i exercici físic són tres conceptes relacionats amb tres pràctiques diferents. Per començar, l'activitat física fa referència a qualsevol moviment que fem, i que, per tant, suposa despesa energètica. "Si pinto una paret, estic fent una activitat física", explica Xavier Ponseti, professor de l'àrea d'educació física i esportiva de la Universitat de les Illes Balears.

Pel que fa a un exercici físic, té relació amb una activitat planificada, amb estructura repetitiva, progressiva i que té com a objectiu millorar i mantenir la condició física.

Finalment, l'esport, segons el Consell d'Europa, és "tota mena d'activitat física que, mitjançant una participació organitzada o d'altra mena, tingui per finalitat l'expressió o la millora de la condició física i psíquica, com el desenvolupament de les relacions socials o l'assoliment de les competicions a tots els nivells".