Guanyar autonomia

Quan els pares no ho resolen tot

Mateu Servera, del departament de psicologia de la Universitat de les Illes Balears, afirma: "Amb vuit fills és molt difícil poder-los dedicar temps per separat a cadascun. Ara bé, hi ha una part positiva d'aquest fet, de no tenir temps, perquè el nen de família nombrosa aprèn que no tot ho han de fer els pares, per tant, impulsa l'autonomia personal més aviat, o almenys entén que li convindria molt assolir-la".

Pel que fa a les relacions entre germans, Servera afirma que els fills de família nombrosa poden acabar desenvolupant més llaços afectius amb alguns germans grans que amb els mateixos pares. No és estrany que alguns recordin que ells van ser criats per un germà o germana perquè els pares ja havien de tenir prou cura d'ocupar-se de tot el que envoltava el dia a dia familiar. "La part positiva d'aquesta situació és que els fills de família nombrosa han d'aprendre de molt petits a compartir i a funcionar de manera grupal". El benestar d'un sovint depèn del benestar de tots, i això ajuda a prendre decisions compartides, a arribar a acords i a cedir en alguns moments.