Gadgets tecnològics per a nens amb NEE

Algunes propostes

Els gadgets tecnològics són una eina de socialització entre nens, independentment de si tenen o no NEE. Que els nens amb NEE en puguin fer un ús molt similar al de la resta de companys de classe permet donar valor a les seves capacitats.

A la Fundación Planeta Imaginario (www.planetaimaginario.org) són conscients que nens amb autisme i dificultats per tenir habilitats relativament bàsiques són capaços d’aprendre el funcionament d’aquests dispositius d’una manera tan ràpida com els nens amb desenvolupament típic, i treballen per aplicar els principis d’aprenentatge a eines tecnològicament molt intuïtives. Víctor Rodríguez, psicòleg i logopeda, director de la fundació, destaca que desenvolupen aplicacions amb una doble funció: fer-les atractives i divertides i que ajudin a aconseguir que els seus usuaris en puguin treure tant profit com en treu un nen típic.

La fundació té una unitat específica dins de l’equip terapèutic dedicada al desenvolupament de noves aplicacions. L’abril del 2012 van llançar iSecuencias i el 2013 Abaplanet. El Víctor explica que ara estan treballant per desenvolupar un assistent virtual per a nens amb autisme: “Pensem que pot ser molt útil per a famílies i professors. De moment estem en fase de desenvolupament amb prototips, que, tot i que no són una solució màgica en l’atenció a nens amb NEE, són un valor afegit en contextos educatius i familiars”.